Περάστρα

Εναλλακτικές ονομασίες: Perastra, Perástra, Περάστρα

Περάστρα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Perastra or Perástra is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work