Πατέλλες

Εναλλακτικές ονομασίες: Patelles, Patélles, Πατέλλες

Πατέλλες, Πλευρά φυσικού υψώματος βουνού ή λόφου

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Patelles or Patélles is Slope, a surface with a relatively uniform slope angle