Ξώμπουργο

Κορυφή Ξώμπουργο

Χάρτης Κορυφή Ξώμπουργο

Ξώμπουργο Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 37.577470000000
Γεωγραφικό Μήκος: 25.167580000000

Κοντά σε Ξώμπουργο (ακτίνα 3Km)

Άγιος Παντελεήμων, Κυρά Ξένη, Άγιος Αντώνιος, Άγιος Πέτρος, Τίμιος Σταυρός, Παναγία του Ροδαρίου, Άγιος Νικόλαος, Άγιος Μηνάς, Υπαπαντή Μεγαλομάτα, Άγιος Σπυρίδων, Αγία Παρασκευή, Άγιος Γεώργιος, Αγία Βενεράντα, Άνω Μεριά, Crossroads Inn, Μονή Ιεράς Καρδιάς, Μονή Φραγκισκανών, Μονή Ιησουϊτων, Μονή Ουρσουλινών, Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Κεχροβουνίου, Κάρλος, Κεχροβούνι, Καθλικάρος, Σμπιράδος, Μουντάδος, Μπερδεμιάρος, Κρόκος, Kechros, Αρνάδος, Φαλατάδος, Κάμπος, Καρυά, Κέχρος, Χατζιράδος, Κουμάρος, Κτικάδος, Λουτρά, Μέση, Περάστρα, Σκαλάδος, Σκλαβοχωριόν, Σμαρδάκιτον, Στενή, Τριαντάρος, Τριπόταμος, Τζάδος, Βόλαξ, Ξινάρα, Μοναστήρια, Χατζιράδος, Κρόκος, Κέχρος, Καρυά, Περάστρα, Μέση, Μουντάδος, Σκαλάδος, Λουτρά, Τζάδος, Μπερδεμιάρος, Σπεράδος, Σμαρδάκι, Βώλακας, Αρνάδος, Τριπόταμος, Ταραμπάδος, Κουμάρος, Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Κεχροβουνίου, Σκλαβοχώρι, Φαλατάδος, Τριαντάρος, Κτικάδος, Στενή, Ξινάρα, και Κάμπος

Χάρτης σημείων κοντά σε Ξώμπουργο (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Xompourgo, Xómpourgo, Ξώμπουργο

Ξώμπουργο, Το ψηλότερο σημείο ενός γεωγραφικού χαρακτηριστικού

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Xompourgo or Xómpourgo is Peak, a pointed elevation atop a mountain, ridge, or other hypsographic feature