Βράχοι Βλαντοί

Εναλλακτικές ονομασίες: Vrachoi Vlantoi, Vráchoi Vlantoí, Βράχοι Βλαντοί

Βράχοι Βλαντοί, Εμφανείς απομονωμένες βραχώδεις μάζες

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Vrachoi Vlantoi or Vráchoi Vlantoí is Rocks, conspicuous, isolated rocky masses