Αγία Κυριακή

Εναλλακτικές ονομασίες: Agia Kyriaki, Agía Kyriakí, Αγία Κυριακή

Αγία Κυριακή, Ζώνη ξηράς που εκτείνεται από τον αιγιαλό και προς την ενδοχώρα

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Agia Kyriaki or Agía Kyriakí is Beach, a shore zone of coarse unconsolidated sediment that extends from the low-water line to the highest reach of storm waves