Παναγιδάκι

Εναλλακτικές ονομασίες: Panagidaki, Panagidáki, Παναγιδάκι

Παναγιδάκι, Κτίριο χριστιανικής λατρείας

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Panagidaki or Panagidáki is Church, a building for public Christian worship