Όρος

Όρος Όρος

Χάρτης Όρος Όρος

Όρος Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 37.547830000000
Γεωγραφικό Μήκος: 25.212950000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Όρος (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Oros, Óros, Όρος

Όρος, Βουνό με υψόμετρο πάνω από 300 μέτρα

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Oros or Óros is Mountain, an elevation standing high above the surrounding area with small summit area, steep slopes and local relief of 300m or more