Λυχναφτιά

Κατοικημένη περιοχή Λυχναφτιά

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Λυχναφτιά

Λυχναφτιά Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 37.555360000000
Γεωγραφικό Μήκος: 25.227930000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Λυχναφτιά (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Lychnaftia, Lychnaftiá, Λυχναφτιά

Λυχναφτιά, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Lychnaftia or Lychnaftiá is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work