Λυχναφτιά

Παραλία Λυχναφτιά

Χάρτης Παραλία Λυχναφτιά

Λυχναφτιά Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 37.555280000000
Γεωγραφικό Μήκος: 25.229140000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Λυχναφτιά (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Lychnaftia, Lychnaftiá, Λυχναφτιά

Λυχναφτιά, Ζώνη ξηράς που εκτείνεται από τον αιγιαλό και προς την ενδοχώρα

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Lychnaftia or Lychnaftiá is Beach, a shore zone of coarse unconsolidated sediment that extends from the low-water line to the highest reach of storm waves