Αντιπάτα

Κατοικημένη περιοχή Αντιπάτα

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Αντιπάτα

Αντιπάτα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.464390000000
Γεωγραφικό Μήκος: 20.550440000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Αντιπάτα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Andipata, Andipata Erisou, Andipáta, Andipáta Erísou, Antipata, Antipáta, Αντιπάτα

Αντιπάτα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Antipata or Antipáta is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work