Φισκάρδον

Κατοικημένη περιοχή Φισκάρδον

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Φισκάρδον

Φισκάρδον Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.459670000000
Γεωγραφικό Μήκος: 20.576030000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Φισκάρδον (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Fiskardho, Fiskardhon, Fiskardo, Fiskardon, Fiskárdho, Fiskárdhon, Fiskárdo, Fiskárdon, Phiskardo, Φισκάρδο, Φισκάρδον

Φισκάρδον, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Fiskardo or Fiskárdo is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work