Ψιλιθριάς

Κατοικημένη περιοχή Ψιλιθριάς

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Ψιλιθριάς

Ψιλιθριάς Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.458030000000
Γεωγραφικό Μήκος: 20.559720000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Ψιλιθριάς (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Psilithrias, Psilithrion, Psilithriás, Psilíthrion, Ψιλιθριάς

Ψιλιθριάς, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Psilithrias or Psilithriás is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work