Φραπάτα

Κατοικημένη περιοχή Φραπάτα

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Φραπάτα

Φραπάτα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.459060000000
Γεωγραφικό Μήκος: 20.547530000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Φραπάτα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Frapata, Frapáta, Φραπάτα

Φραπάτα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Frapata or Frapáta is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work