Κατσαράτα

Εναλλακτικές ονομασίες: Katsarata, Katsaráta, Κατσαράτα

Κατσαράτα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Katsarata or Katsaráta is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work