Χαστική

Ορμίσκος Χαστική

Χάρτης Ορμίσκος Χαστική

Χαστική Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 36.474320000000
Γεωγραφικό Μήκος: 22.380840000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Χαστική (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Chastiki, Chastikí, Khastiki, Khastikí, Χαστική

Χαστική, Μικρός όρμος

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Chastiki or Chastikí is Cove, a small coastal indentation, smaller than a bay