Βαθιά

Κατοικημένη περιοχή Βαθιά

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Βαθιά

Βαθιά Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 36.488770000000
Γεωγραφικό Μήκος: 22.401620000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Βαθιά (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Vathia, Βαθιά

Βαθιά, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 18 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Vathia or Vathiá is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work