Κέρια

Κατοικημένη περιοχή Κέρια

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Κέρια

Κέρια Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 36.494040000000
Γεωγραφικό Μήκος: 22.382560000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Κέρια (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Keria, Κέρια

Κέρια, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 15 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Keria or Kéria is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work