Οχιά

Κατοικημένη περιοχή Οχιά

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Οχιά

Οχιά Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 36.483120000000
Γεωγραφικό Μήκος: 22.385820000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Οχιά (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Ochia, Ochiá, Okhia, Okhiá, Οχιά

Οχιά, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 56 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Ochia or Ochiá is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work