Δρυ

Κατοικημένη περιοχή Δρυ

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Δρυ

Δρυ Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 36.488750000000
Γεωγραφικό Μήκος: 22.373660000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Δρυ (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Dhri, Dhry, Dry, Δρυ

Δρυ, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 37 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Dry or Dry is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work