Καλόπυργος

Κατοικημένη περιοχή Καλόπυργος

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Καλόπυργος

Καλόπυργος Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 36.489640000000
Γεωγραφικό Μήκος: 22.370610000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Καλόπυργος (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Kalopyrgos, Καλόπυργος

Καλόπυργος, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 2 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Kalopyrgos or Kalópyrgos is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work