Λογγάς

Εναλλακτικές ονομασίες: Longas, Longás, Λογγάς

Λογγάς, Πλευρά φυσικού υψώματος βουνού ή λόφου

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Longas or Longás is Slope, a surface with a relatively uniform slope angle