Κιούμα

Εναλλακτικές ονομασίες: Kiouma, Kioúma, Κιούμα

Κιούμα, Πλευρά φυσικού υψώματος βουνού ή λόφου

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Kiouma or Kioúma is Slope, a surface with a relatively uniform slope angle