Πατέλλες

Εναλλακτικές ονομασίες: Patela, Patelles, Patéla, Patélles, Πατέλα, Πατέλλες

Πατέλλες, Το ψηλότερο σημείο ενός γεωγραφικού χαρακτηριστικού

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Patela or Patéla is Peak, a pointed elevation atop a mountain, ridge, or other hypsographic feature