Βεναρδάτος

Κατοικημένη περιοχή Βεναρδάτος

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Βεναρδάτος

Βεναρδάτος Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 37.634270000000
Γεωγραφικό Μήκος: 25.044090000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Βεναρδάτος (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Venardatos, Venardátos, Βεναρδάτος

Βεναρδάτος, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Venardatos or Venardátos is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work