Μπρίκι

Κατοικημένη περιοχή Μπρίκι

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Μπρίκι

Μπρίκι Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 36.565330000000
Γεωγραφικό Μήκος: 22.410040000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Μπρίκι (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Briki, Brikion, Bríkion, Vrikioi, Vrikion, Vrikioí, Vríkion, Μπρίκι

Μπρίκι, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 8 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Brikion or Bríkion is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work