Νεκτά

Κατοικημένη περιοχή Νεκτά

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Νεκτά

Νεκτά Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.206940000000
Γεωγραφικό Μήκος: 26.076850000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Νεκτά (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Nekta, Νεκτά

Νεκτά, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 6 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Nekta or Nektá is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work