Βίρι

Κατοικημένη περιοχή Βίρι

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Βίρι

Βίρι Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.207540000000
Γεωγραφικό Μήκος: 26.067400000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Βίρι (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Viri, Βίρι

Βίρι, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Viri or Víri is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work