Ρέμα

Ποτάμι ή ρέμα Ρέμα

Χάρτης Ποτάμι ή ρέμα Ρέμα

Ρέμα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.207030000000
Γεωγραφικό Μήκος: 26.074810000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Ρέμα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Rema, Réma, Ρέμα

Ρέμα, Υδάτινο ρεύμα που χαρακτηρίζεται από μια συνέχεια και ρέει από υψηλότερο προς χαμηλότερο υψόμετρο

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Rema or Réma is Stream, a body of running water moving to a lower level in a channel on land