Ατονισιές

Εναλλακτικές ονομασίες: Atonisies, Atonisiés, Ατονισιές

Ατονισιές, Ράχη, μακρύ στενό ύψωμα με απότομες πλευρές και μια περισσότερο ή λιγότερο συνεχή κορυφή

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Atonisies or Atonisiés is Ridge, a long narrow elevation with steep sides, and a more or less continuous crest