Λάμανος Ρέμα

Ποτάμι ή ρέμα Λάμανος Ρέμα

Χάρτης Ποτάμι ή ρέμα Λάμανος Ρέμα

Λάμανος Ρέμα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.205580000000
Γεωγραφικό Μήκος: 26.059650000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Λάμανος Ρέμα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Lamanos Rema, Lámanos Réma, Λάμανος Ρέμα

Λάμανος Ρέμα, Υδάτινο ρεύμα που χαρακτηρίζεται από μια συνέχεια και ρέει από υψηλότερο προς χαμηλότερο υψόμετρο

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Lamanos Rema or Lámanos Réma is Stream, a body of running water moving to a lower level in a channel on land