Βαστάγας

Εναλλακτικές ονομασίες: Vastagas, Vastaghas, Vastágas, Βαστάγας

Βαστάγας, Το ψηλότερο σημείο ενός γεωγραφικού χαρακτηριστικού

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Vastagas or Vastágas is Peak, a pointed elevation atop a mountain, ridge, or other hypsographic feature