Νωπήγια

Κατοικημένη περιοχή Νωπήγια

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Νωπήγια

Νωπήγια Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 35.503600000000
Γεωγραφικό Μήκος: 23.712960000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Νωπήγια (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Nopigeia, Nopigia, Nopiyi, Nopiyia, Nopígeia, Nopíyi, Nopíyia, Νοπήγεια, Νωπήγεια, Νωπήγια

Νωπήγια, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 63 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Nopigeia or Nopígeia is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work