Χαλέπα

Λόφος Χαλέπα

Χάρτης Λόφος Χαλέπα

Χαλέπα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 35.489680000000
Γεωγραφικό Μήκος: 23.713090000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Χαλέπα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Chalepa, Chalépa, Χαλέπα

Χαλέπα, Ύψωμα γης με υψόμετρο έως τριακόσια μέτρα, χαμηλότερο από βουνό

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Chalepa or Chalépa is Hill, a rounded elevation of limited extent rising above the surrounding land with local relief of less than 300m