Λυριδιανά

Κατοικημένη περιοχή Λυριδιανά

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Λυριδιανά

Λυριδιανά Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 35.495300000000
Γεωγραφικό Μήκος: 23.735020000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Λυριδιανά (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Liridhiana, Liridhianá, Louridhiana, Louridhianá, Lyridiana, Lyridianá, Λυριδιανά

Λυριδιανά, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 16 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Lyridiana or Lyridianá is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work