Δραπανιάς

Κατοικημένη περιοχή Δραπανιάς

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Δραπανιάς

Δραπανιάς Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 35.491790000000
Γεωγραφικό Μήκος: 23.704350000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Δραπανιάς (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Dhrapanias, Dhrapaniás, Drapanias, Drapaniás, Δραπανιάς

Δραπανιάς, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 270 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Drapanias or Drapaniás is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work