Σιόπατα

Λόφος Σιόπατα

Χάρτης Λόφος Σιόπατα

Σιόπατα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 35.481920000000
Γεωγραφικό Μήκος: 23.706840000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Σιόπατα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Siopata, Siópata, Σιόπατα

Σιόπατα, Ύψωμα γης με υψόμετρο έως τριακόσια μέτρα, χαμηλότερο από βουνό

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Siopata or Siópata is Hill, a rounded elevation of limited extent rising above the surrounding land with local relief of less than 300m