Μπενιανά

Όρος Μπενιανά

Χάρτης Όρος Μπενιανά

Μπενιανά Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 35.480290000000
Γεωγραφικό Μήκος: 23.717290000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Μπενιανά (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Beniana, Benianá, Μπενιανά

Μπενιανά, Βουνό με υψόμετρο πάνω από 300 μέτρα

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Beniana or Benianá is Mountain, an elevation standing high above the surrounding area with small summit area, steep slopes and local relief of 300m or more