Όρμος Διδύμας

Όρμος Όρμος Διδύμας

Χάρτης Όρμος Όρμος Διδύμας

Όρμος Διδύμας Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.296240000000
Γεωγραφικό Μήκος: 25.939530000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Όρμος Διδύμας (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Dhidhima bay, Ormiskos Didymo, Ormos Didymas, Ormískos Dídymo, Órmos Didýmas, Όρμος Διδύμας

Όρμος Διδύμας, Μικρός κόλπος

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Ormos Didymas or Órmos Didýmas is Bay, a coastal indentation between two capes or headlands, larger than a cove but smaller than a gulf