Καρουσάδες

Εναλλακτικές ονομασίες: Karousades, Karousadhes, Karousádes, Karousádhes, Καρουσάδες

Καρουσάδες, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 991 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Karousades or Karousádes is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work