Αντιπερνοί

Εναλλακτικές ονομασίες: Andiperni, Andipernoi, Andipernoí, Antipernoi, Antipernoí, Αντιπερνοί

Αντιπερνοί, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 202 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Antipernoi or Antipernoí is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work

Γράψε κι εσύ για Αντιπερνοί

Μπορείς και εσύ να εμπλουτίσεις αυτή την καταχώρηση ! Άν έχεις φωτογραφίες ή γνωρίζεις στοιχεία για Αντιπερνοί και θέλεις να τα μοιραστείς, Συνδέσου ή κάνε νέο λογαριασμό και γράψε κι εσύ τώρα!