Καβαλλούρι

Κατοικημένη περιοχή Καβαλλούρι

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Καβαλλούρι

Καβαλλούρι Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 39.775730000000
Γεωγραφικό Μήκος: 19.755390000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Καβαλλούρι (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Kavallouri, Kavallourion, Kavalloúrion, Kavalouri, Kavaloúri, Καβαλλούρι

Καβαλλούρι, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 318 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Kavallouri or Kavalloúri is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work