Κρινιάς

Εναλλακτικές ονομασίες: Krinia, Krinias, Kriniá, Kriniás, Κρινιάς

Κρινιάς, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 16 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Krinias or Kriniás is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work