Βραχλερή

Κατοικημένη περιοχή Βραχλερή

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Βραχλερή

Βραχλερή Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 39.782550000000
Γεωγραφικό Μήκος: 19.836070000000

Κοντά σε Βραχλερή (ακτίνα 3Km)

Χάρτης σημείων κοντά σε Βραχλερή (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Vrachleri, Βραχλερή

Βραχλερή, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 19 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Vrachleri or Vrachlerí is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work