Τσικνιάς Όρος

Όρος Τσικνιάς Όρος

Χάρτης Όρος Τσικνιάς Όρος

Τσικνιάς Όρος Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 37.581770000000
Γεωγραφικό Μήκος: 25.226120000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Τσικνιάς Όρος (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Skionia, Tsiknias, Tsiknias Oros, Tsikniás, Tsikniás Óros, Τσικνιάς, Τσικνιάς Όρος

Τσικνιάς Όρος, Βουνό με υψόμετρο πάνω από 300 μέτρα

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Tsiknias Oros or Tsikniás Óros is Mountain, an elevation standing high above the surrounding area with small summit area, steep slopes and local relief of 300m or more