Στενή

Κατοικημένη περιοχή Στενή

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Στενή

Στενή Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 37.575960000000
Γεωγραφικό Μήκος: 25.197070000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Στενή (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Steni, Stení, Στενή

Στενή, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Steni or Stení is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work