Νένιτα

Εναλλακτικές ονομασίες: Neneta, Nenita, Nénita, Νένητα, Νένιτα

Νένιτα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 903 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Nenita or Nénita is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work