Μεροβίγλια

Εναλλακτικές ονομασίες: Merovighlia, Meroviglia, Merovíglia, Μεροβίγλια

Μεροβίγλια, Το ψηλότερο σημείο ενός γεωγραφικού χαρακτηριστικού

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Meroviglia or Merovíglia is Peak, a pointed elevation atop a mountain, ridge, or other hypsographic feature