Χαλικόπετρα

Βουνοκορφή Χαλικόπετρα

Χάρτης Βουνοκορφή Χαλικόπετρα

Χαλικόπετρα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.239510000000
Γεωγραφικό Μήκος: 25.914730000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Χαλικόπετρα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Chalikopetra, Chalikópetra, Χαλικόπετρα

Χαλικόπετρα, Κορυφή ή κορυφογραμμή που προεξέχει πλευρικά από μια κύρια οροσειρά

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Chalikopetra or Chalikópetra is Spur, a subordinate ridge projecting outward from a hill, mountain or other elevation