Παντώνης

Κορυφογραμμή Παντώνης

Χάρτης Κορυφογραμμή Παντώνης

Παντώνης Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.229010000000
Γεωγραφικό Μήκος: 25.892820000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Παντώνης (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Pantonis, Pantónis, Παντώνης

Παντώνης, Ράχη, μακρύ στενό ύψωμα με απότομες πλευρές και μια περισσότερο ή λιγότερο συνεχή κορυφή

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Pantonis or Pantónis is Ridge, a long narrow elevation with steep sides, and a more or less continuous crest