Τραχύλια

Εναλλακτικές ονομασίες: Trachilia, Trachylia, Τραχύλια

Τραχύλια, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 15 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Trachylia or Trachylia is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work